Rượu Chivas 88 Royal Salute The Eternal Reserve

Thời gian đọc: 2 phút
4.9/5 - (10 bình chọn)

Rượu Chivas 88 – Royal Salute The Eternal Reserve – một sự kết hợp từ 88 thùng rượu bằng một quy trình gọi là Circular Blending.

Giá rượu Chivas 88 khoảng 5.200.000 đến 6.000.000. Liên hệ các shop rượu trên toàn quốc để mua rượu Chivas 88
Về Circular Blending. Dưới đấy là mô tả chính xác bởi Chivas Brothers:

Bắt đầu bằng việc chuẩn bị 88 thùng rượu whisky quý hiếm vô cùng quý hiếm, tất cả đều có tuổi trong thùng của họ trong hơn 21 năm. Những loại rượu whisky này được lựa chọn cẩn thận theo hai tiêu chí: thứ nhất, mỗi loại rượu whisky có một thời gian dài đặc biệt có thể được kéo dài hơn nữa thông qua quá trình pha trộn và thứ hai, whisky được lựa chọn có thể được hài hoà trong mỗi lô mới.

Rượu Chivas 88 Royal Salute The Eternal Reserve